Výrobky

Armotech zajišťuje výrobu tlakových lahví určených pro skladování a dopravu všech typů plynů na úrovni světových standardů. Koncepce projektování spočívá v „Ztrátě hermetičnosti při uplynutí doby životnosti bez ztráty pevnosti“. 

Použití tenkostěnného vysoce deformovatelného lineru z nerezové oceli je hlavní konstrukční vlastností na rozdíl od jiných kompozitních lahví. 

Výhody

 • minimální hmotnost
 • vysoká a stabilní hermetičnost
 • zamezení korozi při naplnění kterýmkoli zkapalněným a stlačeným plynem, který existuje v této době
 • spolehlivé a jednoduché připojení ventilů jakéhokoli typu
 • provozní spolehlivost
 • vnější design na přání zákazníka  
 • zachování informací po celou dobu užívání
 • naplnění všemi typy plynů dle kvalifikace ADR/RID
 • odolnost vůči vzplanutí a nevýbušnost při vystavení ohni nebo údernému zatížení
 • netříštivý charakter destrukce při haváriích
 • neomezená doba životnosti dle požadavků  EN12245 i EN14427 a jiných norem
 • možnost naplnění na kterékoli plnící stanici.

Díky využití nových konstrukčně-technologických řešení a hi-tech výrobního zařízení vlastní konstrukce, je produkce schopna cenově konkurovat s jinde užívanými obdobami.

ARMOTECH s.r.o.

Sídlo:
U Habrovky 247/11
Praha 4
140 00

+420 257 941 716
info@armotech.cz

Výroba, kanceláře:
Ringhofferova 115/1
Praha
155 21

Klientská zóna