Bezpečnost

Typová specifika konstrukce

Koncepce projektování

Uplatňování koncepce projektování láhví zahrnuje celek principů projektování a konstruování, například: 

 • princip dosažení přijatelně nízké pravděpodobnosti rozpadu konstrukce bez předchozího úniku
 • princip předvídatelné odolnosti proti praskání materiálu konstrukce lineru
 • princip zpětné vazby, který zabezpečuje ukončení užívání konstrukce při úniku přes průchozí trhlinu.

Základní schémata konstrukce

Základní schéma konstrukce láhve počítá se svařeným tenkostěnným linerem z ohebné nerezové oceli a obalem z kompozitního materiálu, který obepíná liner po celém jeho povrchu.  Použití nerezových odolných proti korozi ocelí typu 304, 304L 316, 316L a dalších umožňuje používat láhve pro skladování a dopravu všech typů plynů a médií dle klasifikace ADR/RID .

Standardizované druhy zkoušek zahrnují:

 • Zkouška na cyklické zatížení (tlakem Ph) pro stanovení doby bezpečného provozu.
 • Zkouška na vliv cyklických teplot (-60 až +70 °C), pro stanovení bezpečných mezí teplot při provozu.
 • Zkouška na dlouhotrvající zatížení vnitřním tlakem Ph při hraniční teplotě +80 °C.
 • Zkouška pádem v pracovním stavu z různých výšek a v několika variantech.
 • Zkouška vlivu lokálních povrchových poškození kompozitního obalu na bezpečnost provozu lahve.
 • Zkouška vlivu vysoké rychlosti nárazu s předem danou energií (proražení střelou).
 • Zkouška chování konstrukce láhve vlivem zatížení a ohně.
 • Zkouška na zatížení cyklickým pneumatickým tlakem pro stanovení maximálních a minimálních podmínek při plnění láhve.
 • Zkouška na nepropustnost a stanovení přípustných úniků skladovaných plynů.
 • Zkouška vlivu okolních podmínek a bezpečnost provozu ve stanoveném časovém intervalu.

ARMOTECH s.r.o.

Sídlo:
U Habrovky 247/11
Praha 4
140 00

+420 257 941 716
info@armotech.cz

Výroba, kanceláře:
Ringhofferova 115/1
Praha
155 21

ООО АРМОТЕХ-РУС

Юридический адрес:
141351, Россия,
Московская область,
Сергиево-Посадский район,
город Хотьково,
д. Жучки, дом 2е

+7 495 023-83-33
info@armotech.info

Klientská zóna